Försäljningsvilkor

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag inte föreskriver villkor som säger emot dessa. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Vi tar inte emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på denna sida. Vi accepterar alltså inte beställningar via exempelvis e-post. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäler vi.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på betalning via de fördefinierade betalsätten. Fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt, vissa leveranssätt medger fri frakt under vissa förutsättningar. Vi råder inte över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Leveranstider
Alla av oss saluförda varor är på hemsidan markerade med lagerstatus. Vi reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för denna status, vilket kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I de fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne inte längre önskar leverans av ordern så är det köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan vi skickat ordern. Delleverans av order sker på kunds begäran, och kan då medföra ytterligare fraktkostnad för kunden, eller i de fall vi själva ser att vi inte kan leverera någon del av ordern inom rimlig tid, så blir det ingen extra fraktkostnad.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss valda speditörer, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är köparens ansvar att se till att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen ser till att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis fjorton (14) dagar från avsändandet. Vid ej uthämtad order debiteras kunden fraktkostnader. Leverans till andra länder framgår av leveransalternativ vid beställning. Leveranser når normalt kund/utlämnande ombud inom 2-7 dagar efter order.

Förändring av order
Kunden äger givetvis fram till den punkt ordern skickasrätt att, utan extra kostnad (än ev prisskillnad på varor), förändra sin order. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl inte kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram tills dess att vi skickat ordern. Du som kund är i fall vi skickat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är inte möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler), rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. Då vi säljer livsmedel är obruten och oskadad förpackning ett krav för återköp.

Reklamationer
Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Notera att vi säljer livsmedel så det måste vara så snart efter leverans att lagringsförhållanden hos kunden inte påverkat varan. Vi tar i grundläget endast emot reklamationer av produkter som har kvar hela eller större delen av sitt innehåll, så att det är klart att produkten inte lagrats öppen under en längre tid.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Swishbetalning

Swishbetalning sker manuellt.
Betala till Swishnummer 123 166 45 98 (Veg Trading HB) eller skanna QR-koden med Swish-appen.
Du får själv fylla i den summa du köpte för, skriv ditt ordernummer som meddelande. Behöver du titta på din order så logga in på ditt konto och titta på din orderhistorik.


Swish QR-kod